Kazania 2021

<< Powrót do kazań

 • 2021.02.07 – Ken Brownd

  Objawienie 4:9-11 | Objawienie 5:1-4 | Objawienie 2:9-10, 13 | Objawienie 6:9-10 | Objawienie 5:5-7 | Galacjan 3:13 | Jana 12:31-33 | Jana 5:22 | Objawienie 5:13


 • 2021.02.14 – Roy Stiff

  Marka 9:33-50 | Marka 7:21-23


 • 2021.02.21 – Mateusz Nowacki

  1Koryntian 3:6-7 | 1Koryntian 14:20 | Jakuba 1:15 | Amosa 8:1-2 | 2Tymoteusza 3:16-17 | 2Koryntian 3:17-18 | Łukasza 6:12 | Łukasza 8:1-15


 • 2021.02.28 – Zbigniew Niemasik

  1Tesaloniczan 2:1-12 | Marka 12:14


 • 2021.03.07 – Krzysztof Wantuch

  Marka 3:7-35 | Izajasza 49:24-25 | Rodzaju 3:15 |