Kazania 2021

<< Powrót do kazań

 • 2021.01.03 – Krzysztof Wantuch

  Marka 1:1-15 | Rodzaju 3:15 | Rodzaju 22:18 | Galacjan 3:16 | Rodzaju 49:10 | 2Samuela 7:12-13 | Malachiasza 3:1 | Malachiasza 3:22-24 | Izajasza 61:1 | Rodzaju 1:1-2 | Jana 1:1-3 | Izajasza 63:17-64:4


 • 2021.01.10 – Krzysztof Wantuch

  Marka 1:16-45 | Jeremiasza 16:9-12 | Jeremiasza 16:16-17 | Izajasza 61:1-2 | Mateusza 11:23-24


 • 2021.01.17 – Tomasz Kułaga

  Psalm 23:1-6 | Koheleta 2:1-22 | Psalm 92:1-16


 • 2021.01.24 – Krzysztof Wantuch

  Marka 2:1-3:6 | Rodzaju 3:15 | Daniela 7:13-14 | Izajasza 6:1-2


 • 2021.01.31 – Roy Stiff

  2Koryntian 6:4-11 | 2 Koryntian 4:16-18 | 2Koryntian 5:21 | 2Koryntian 5:4-7 | 2 Koryntian 5:17 | 2Koryntian 6:10