Kazania 2019

<< Powrót do kazań

 • 2019.12.14 – Tomasz Kułaga – Wigilijka


 • 2019.12.15 – Rafał Witkowski


 • 2019.12.22 – Stanisław Sylwestrowicz

  Łukasza 1:5-38


 • 2019.12.25 – Maciej Białecki

  Mateusza 28:16-20 | Łukasza 9:59-62 | Mateusza 19:29-30 | Łukasza 14:25-26 | 1Koryntian 2:13-14 | 1Koryntian 15:4-9


 • 2019.12.29 – Maciej Białecki – Czy jesteś wolny?

  Rodzaju 2:1-3 | Rodzaju 1:31 | Mateusza 12:2-5 | Kolosan 2:16-17 | Powtórzonego Prawa 5:15 | Hebrajczyków 4:3-16 | Mateusza 9:35-38