Kazania 2019

<< Powrót do kazań

 • 2019.10.06 – Sergiej Fomenko


 • 2019.10.13 – Sławomir Biliński

  Łukasza 24:13-35


 • 2019.10.20 – Maciej Białecki

  1Piotra 1:1-8


 • 2019.10.27 – Michał Domagała – Czym jest Kościół?

  1Piotra 2:9-10 | 1Koryntian 3:16 | 1Królewska 8:1-66 | Objawienie 19:7-8


 • 2019.11.03 – Roy Stiff

  Galacjan 3:1-3 | Jana 15:1-5 | Jana 13:6-10 | Łukasza 17:14