Kazania 2019

<< Powrót do kazań

 • 2019.08.04 – Remigiusz Neumann – Koszty życia z Bogiem

  2Tymoteusza 3:12 | 1Jana 3:13 | Jana 15:19 | Mateusza 10:21-22 | Mateusza 10:34-37 | Mateusza 19:27-29 | Łukasza 22:33 | Dzieje 21:13 | Rzymian 9:3 | 2Koryntian 5:17 | Mateusza 10:39 | Mateusza 10:28


 • 2019.08.11 – Marek Głodek – Wiara jest pewnością tego, co jeszcze niewidoczne

  Marka 2:1-12


 • 2019.08.25 – Marcin Owsiejczuk


 • 2019.09.01 – Ken Brownd – Historia Nehemiasza, cz.3

  Nehemiasza 3:1,8-10,12,14-15,20-21,23 | Galacjan 6:2 | Kolosan 3:23


 • 2019.09.08 – Maciej Białecki