Kazania 2019

<< Powrót do kazań

 • 2019.05.05 – Maciej Białecki

  1Piotra 2:13-25


 • 2019.05.12 – Roy Stiff – Modlitwa

  Efezjan 2:5-6 | Kolosan 3:1 | 1Koryntian 6:17 | Mateusza 6:14-15


 • 2019.05.19 – Zygmunt Karel


 • 2019.06.02 – Robert Boryczka – Szabat, obietnica odpoczynku dla tych, którzy wytrwają

  Psalm 95:1-11 | Hebrajczyków 3:7-19 | Hebrajczyków 4:1-13


 • 2019.06.09 – Włodzimierz Tasak – Jezus jest wszystkim