Kazania 2018

<< Powrót do kazań

 • 2018.06.10 – Piotr Gruchała – Co to znaczy żyć w pokorze?

  Marka 7:24-30


 • 2018.06.17 – Robert Miksa – Krzyż Jezusa i sataniści

  Galacjan 6:11-14


 • 2018.06.24 – Sławomir Biliński

  Mateusza 5:38-42


 • 2018.07.01 – Ken Brownd – Lekcje z życia Hioba

  Hioba 42:1-6 | Hioba 1:20-22 | Hioba 2:9-10 | Hioba 19:11 | Hioba 19:6 | Hioba 34:5 | Hioba 34:14-15 | Psalm 103:14-17 | Hioba 34:10-13 | Hioba 34:17-19 | Hioba 40:3-4


 • 2018.07.08 – Robert Miksa – Niegrzeszenie nie uczyni cię sprawiedliwym

  Galacjan 6:14-18