Kazania 2018

<< Powrót do kazań

 • 2018.04.01 – Adrian Stóżek – Znaczenie zmartwychwstania Jezusa

  Łukasza 24:36-49 | Powtórzonego Prawa 21:23 | Jeremiasza 31:31


 • 2018.04.08 – Robert Miksa – Grzech w życiu Chrześcijanina, cz. 1

  Galacjan 6:1-5 | 1Koryntian 15:1-10 | 1Królewska 22:1-29 | Objawienie 2:1-7 | Objawienie 3:14-21


 • 2018.04.15 – Ken Brownd – Jak Bóg obdarza

  1Piotra 4:10-11 | 1Koryntian 12:7


 • 2018.04.22 – Robert Miksa – Grzech w życiu Chrześcijanina, cz. 2

  Galacjan 6:1-5


 • 2018.04.29 – Piotr Gruchała

  Marka 6:45-52 | Hioba 9:8-12