Kazania 2018

<< Powrót do kazań

 • 2018.12.02 – Sławomir Biliński


 • 2018.12.09 – Robert Miksa – Dolina śmierci (Hioba 1-2)

  Hioba 1 | Hioba 2 | Rzymian 8:16-23 | Psalm 88:4-8 | Psalm 88:19


 • 2018.12.16 – Robert Miksa – Jeremiasz, prorok zagłady

  Jeremiasza 1:5-7 | Jeremiasza 1:2 | Jeremiasza 8:1-2 | Jeremiasza 20:7-9 | Jeremiasza 2:11-13 | Jeremiasza 3:3 | Jeremiasza 5:3-5 | Jeremiasza 5:23-31 | 2Tymoteusza 4:3 | Jeremiasza 7:4-11 | Amosa 5:21-24 | Przysłów 17:16 | Izajasza 50:4 | Jeremiasza 17:5-10 | Jana 2:19-20 | Mateusza 7:3-5 | Jana 18:36


 • 2018.12.23 – Sławomir Biliński – Bohaterowie wiary są wśród nas!

  Hebrajczyków 13:7-8


 • 2018.12.25 – Maksym Sliazin