Kazania 2017

<< Powrót do kazań

 • 2017.04.30 – Robert Miksa – Od Abrahama do Mojżesza

  Galacjan 3:6-25 | Rodzaju 15:1-18 | Jeremiasza 34:18-20


 • 2017.05.07 – Piotr Gruchała

  Marka 1:1-5


 • 2017.05.14 – Włodzimierz Tasak

  Kolosan 1:24-29 | Galacjan 2:20


 • 2017.05.21 – Sławomir Biliński

  Nehemiasza 1:1-11


 • 2017.05.28 – Henryk Skrzypkowski – Rozważanie o Królestwie Bożym

  Łukasza 13:8-21