Kazania 2017

<< Powrót do kazań

 • 2017.01.22 – Sławomir Biliński – Pokora, cierpliwość, zaufanie, nakarmienie 5 tysięcy osób

  Marka 6:35-44


 • 2017.01.29 – Ken Brownd – Myśleć jak naśladowca Chrystusa

  Łukasza 6:20-26


 • 2017.02.05 -Robert Miksa – Wolność w Chrystusie

  Galacjan 2:1-14 | Dzieje 15:1-5


 • 2017.02.12 – Robert Miksa – Dwaj złodzieje Ewangelii

  Galacjan 2:11-16 | Dzieje 20:32 | Rzymian 1:16-17


 • 2017.02.12 – Mike Ericson – Apologetyka

  Dzieje 17