Kazania 2015

<< Powrót do kazań

 • 2015.01.04 – Zbigniew Miksa – Ewangelia szczęśliwego Boga

  Łukasza 2:1-21


 • 2015.01.11 – Sławomir Biliński – Miłość, cierpienie i poświęcenie

  Hebrajczyków 11:24-26


 • 2015.01.18 – Ken Brownd – Relacje w Kościele

  Jana 13:34-35


 • 2015.01.25 – Sławomir Biliński – Historia Ananiasza i Safiry

  Dzieje 5:1-11


 • 2015.02.01 – Robert Miksa – Jezus, Król żydowski

  Jana 19:16-22