Kazania 2014

<< Powrót do kazań

  • 2014.10.19 – Robert Miksa – Wdzięczność

    1Samuela 25


  • 2014.10.26 – Zbigniew Niemasik – Wytrwanie w Bożej rodzinie

    Marka 3:31-35


  • 2014.11.02 – Sławomir Biliński – Klucz do szczęścia

    Psalm 32:1-2


  • 2014.11.09 – Robert Miksa – Gorliwa religijność i pokorna wiara

    Jana 18:12-27


  • 2014.11.16 – Robert Miksa – Patrzmy na to, co prawdziwe

    Jana 18:28-38