Kazania 2013

<< Powrót do kazań

 • 2013.01.06 – Tomasz Kułaga – Za wszystko dziękujcie

  1Tesaloniczan 5:18


 • 2013.01.13 – Sławomir Biliński

  Mateusza 24:1-2


 • 2013.01.20 – Sławomir Biliński – Podobanie się Bogu ze szczerego serca

  2Kronik 30:15-20


 • 2013.01.27 – Sławomir Biliński – Sprawiedliwy z wiary żyć będzie

  Galacjan 3:1-11


 • 2013.02.03 – Sławomir Biliński – Wzniosłe wizje i pokora słabości, cz.1

  2Koryntian 12:1-10