Ewangelia Mateusza

<< Powrót do kazań

 • 2018.10.07 – Robert Miksa – Bóg przemawia nawet przez przyrodę

  Psalm 19:2-5 | Rzymian 1:18-20 | Przysłów 6:6 | Przysłów 8:8 | Przysłów 9:12 | Mateusza 6:26-33 | Mateusza 7:15-18 | Jana 12:23-25 | 1Koryntian 15:20-23 | 1Koryntian 5:6-7 | 1Tesaloniczan 4:15-16 | 1Koryntian 15:52


 • 2018.08.19 – Robert Miksa – Dobre uczynki

  Mateusza 5:13-16 | Tytusa 1:5-16 | Tytusa 2:11-15 | Tytusa 3:8 | Tytusa 3:14


 • 2018.08.12 – Tomasz Kułaga

  Mateusza 5:43-48


 • 2018.06.24 – Sławomir Biliński

  Mateusza 5:38-42


 • 2018.02.18 – Robert Miksa – Owoc Ducha

  Galacjan 5:16-24 | Mateusza 7:21-23 | 1Jana 4:20 | Jakuba 4:13-17