Ewangelia Mateusza

<< Powrót do kazań

 • 2020.10.11 – Roy Stiff

  Mateusza 18:35 | Jana 15:5 | Efezjan 5:18-21


 • 2020.05.24 – Krzysztof Wantuch

  Mateusza 6:11-15


 • 2020.05.17 – Krzysztof Wantuch

  Mateusza 6:9-10


 • 2020.03.15 – Roy Stiff

  Rzymian 8:19-22 | Objawienia 6:8 | Objawienia 9:15 | Jana 9:4-5 | 1Piotra 3:15 | Mateusza 10:29 | Hebrajczyków 13:5 | Psalm 139:5 | Psalm 18:3 | Rzymian 8:35-37


 • 2019.12.29 – Maciej Białecki – Czy jesteś wolny?

  Rodzaju 2:1-3 | Rodzaju 1:31 | Mateusza 12:2-5 | Kolosan 2:16-17 | Powtórzonego Prawa 5:15 | Hebrajczyków 4:3-16 | Mateusza 9:35-38