Ewangelia Jana

<< Powrót do kazań

 • 2021.10.10 – Tomasz Ropiejko – Święto dziękczynienia

  Jana 15:1-4 | Treny 3:19-23


 • 2021.09.12 – Krzysztof Wantuch

  Jana 1:44-50


 • 2021.08.08 – Krzysztof Wantuch – Od goryczy do radości, czyli podróż życia

  Habakuka 3:1-19 | Jana 3:36 | Hebrajczyków 10:32-39 |


 • 2021.07.18 – Remigiusz Neumann – Nie słucham Boga…

  Jonasza 1:1-3 | Jana 6:59-60 | Jana 8:43 | 1Tymoteusza 4:1 | Marka 6:11 | Łukasza 9:44 | Rzymian 11:8 | Jana 12:47-48 | Hebrajczyków 1:2 | Rzymian 10:14-20 | Przysłów 3:3-9 | 2Samuela 7:8 | Jana 17:17 | Mateusza 13:34-35 | Marka 4:33-34 | Jana 8:44 | 2Tymoteusza 4:3-4 | Jana 20:30-31 | Psalmów 19:9-11 | Rzymian 10:14-19 | Jakuba 1:16-22 | Izajasza 55:11


 • 2021.06.20 – Zbigniew Niemasik

  Jana 17:1-26