Ewangelia Jana

<< Powrót do kazań

 • 2021.12.26 – Adam Cenian

  Jana 1:1-4 | Jana 1:14


 • 2021.11.21 – Maciej Maliszak

  Jana 18:33-37 | Łukasza 22:15 | Mateusza 26:37-38 | Jana 17:17 | Jana 19:38 |


 • 2021.10.10 – Tomasz Ropiejko – Święto dziękczynienia

  Jana 15:1-4 | Treny 3:19-23


 • 2021.09.12 – Krzysztof Wantuch

  Jana 1:44-50


 • 2021.08.08 – Krzysztof Wantuch – Od goryczy do radości, czyli podróż życia

  Habakuka 3:1-19 | Jana 3:36 | Hebrajczyków 10:32-39 |