Ewangelia Jana

<< Powrót do kazań

 • 2022.05.29 – Krzysztof Wantuch

  Jonasza 3:1-10 | Jana 3:16 | Kolosan 1:21-22


 • 2022.05.15 – Roy Stiff

  Jana 4:7-26 | Jana 4:28-29 | Jana 4:39-42


 • 2022.02.06 – Roy Stiff – Dowód miłości

  Marka 11:27-33 | Marka 12:1-17 | Jana 13:31-35


 • 2021.12.26 – Adam Cenian

  Jana 1:1-4 | Jana 1:14


 • 2021.11.21 – Maciej Maliszak

  Jana 18:33-37 | Łukasza 22:15 | Mateusza 26:37-38 | Jana 17:17 | Jana 19:38 |