Drugi list do Koryntian

<< Powrót do kazań

 • 2016.12.18 – Sławomir Biliński – Jezus jest treścią Ewangelii

  Dzieje 1:1-4 | Dzieje 1:8 | 2Koryntian 4:5 | Łukasza 1:30-32


 • 2016.10.02 – Robert Miksa – Jest tylko jedna Ewangelia

  Galacjan 1:1-10 | Łukasza 24:27 | 2Koryntian 11:13-15 | Jana 4:2-3


 • 2016.09.04 – Robert Miksa – Życie pełne owoców wiary

  Filipian 4:10-23 | 2Koryntian 8:1-5 | Przysłów 3:5-9 | Malachiasza 3:8-10


 • 2015.09.27 – Sławomir Biliński – Skarb w nas

  2Koryntian 4:7-15


 • 2013.02.10 – Sławomir Biliński – Wzniosłe wizje i pokora słabości, cz.2

  2Koryntian 12:7-10