Drugi list do Koryntian

<< Powrót do kazań

 • 2018.08.05 – Krzysztof Osiecki – Duchowe bogactwo w Chrystusie

  2Koryntian 8:9 | Hebrajczyków 1:1-2


 • 2018.05.06 – Stanisław Sylwestrowicz – Chrzest, Boże ustanowienie, które nie daje zbawienia

  1Koryntian 1:10-18 | Dzieje 16:31 | Jana 17:20-23 | Dzieje 26:17-18 | 2Koryntian 4:3-4


 • 2017.07.16 – Krzysztof Osiecki

  2Koryntian 2:12-17


 • 2016.12.18 – Sławomir Biliński – Jezus jest treścią Ewangelii

  Dzieje 1:1-4 | Dzieje 1:8 | 2Koryntian 4:5 | Łukasza 1:30-32


 • 2016.10.02 – Robert Miksa – Jest tylko jedna Ewangelia

  Galacjan 1:1-10 | Łukasza 24:27 | 2Koryntian 11:13-15 | Jana 4:2-3