Posts from sierpień 2015

Rozterki studenta

Kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, miewałem swoje rozterki, gdy przygotowując się do zajęć w szkole zastanawiałem się czy to nie strata czasu. Przecież jest tyle ważniejszych spraw. Ewangelizacja, spotkanie młodzieżowe, nabożeństwo, obóz chrześcijański, itd, itd. Wydawało mi się wtedy, że wszystko to, co wiąże się z naszym materialnym życiem, to zły świat, który odciąga nas od Boga. Jemu zaś podoba się jedynie to, co…