Ellis Potter

<<Konferencje i wykłady

2015.05


Mówcą był Ellis Potter, były mnich buddyjski, a obecnie pastor pracujący w Szwajcarii.


cz. I – Serce i rozum


cz. II – Duchowość


cz. III – Ewangelizacja