Chrzest Wiary | 2020-06-28

Zapraszamy do doświadczenia świadectwa wiary i przemiany serca, serca zbawionego z łaski, bo Boży to czyn i dar, nie w nagrodę ale z miłości jaką jest Bóg. Chrzest na wyznanie wiary – kto nie wie co to jest i co oznacza oraz tych którzy radują się z całym niebem z powodu uratowania kolejnych grzeszników –…

odwołane / Warsztaty – Historia Izraela cz.2

Warsztaty dotyczące Historia Izraela poprowadzi Piotr Gruchała – absolwent Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie (WBST) oraz Uniwersytetu w Gdańsku, Wydziału Historycznego. Część 2 9:55:10:00 – Przedstawienie wykładowcy 10:00 – 10:50 – Sesja1 11:00 – 11:50 – Sesja2 12:00 – 12:50 – Sesja3 13:00 – 13:30 – Pytania do wykładowcy. W przerwie między wykładami kawa/herbata.…