Chrzest Wiary | 2020-06-28

Zapraszamy do doświadczenia świadectwa wiary i przemiany serca, serca zbawionego z łaski, bo Boży to czyn i dar, nie w nagrodę ale z miłości jaką jest Bóg. Chrzest na wyznanie wiary – kto nie wie co to jest i co oznacza oraz tych którzy radują się z całym niebem z powodu uratowania kolejnych grzeszników –…