Zbór w dużym mieście, cz. III: „Zbór i miasto”

Spotkamy się, by porozmawiać o czterech obszarach służby zboru w dużym mieście. Należałoby jednak dodać, że szczególnie chodzi o zbór funkcjonujący w Zachodniej kulturze, o której mówi się, że jest kulturą post-chrześcijańską. Pewien misjonarz i misjolog już 30 lat temu pisał: „Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na świat z misyjnego punktu widzenia, najbardziej uderzającym faktem z pewnością będzie obserwacja, że…

modlitwa o prześladowany kościół i mini koncert Jana Białęckiego

Jak co miesiąc zbieramy się, by przynosić nasze modlitwy o prześladowany kościół. Szczególnie leży nam na sercu sytuacja naszych braci i sióstr na terenach wschodniej Ukrainy. W tym miesiącu mamy szczególnego gościa – Jana Białęckiego, który zaśpiewa kilka pieśni i podzieli się swoimi doświadczeniami. Serdecznie zapraszam!!!!

sprawozdawcza (doroczna) konferencja zboru

Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Pierwszego Zboru Baptystów w Gdańsku w dniu 27.10.2018r. na godz.17:00 Plan Konferencji sprawozdawczo-wyborczej   Rozpoczęcie Konferencji (Przewodniczący Rady Zboru) , modlitwa. Informacja o protokolancie – Sekretarz Rady Zboru (Regulamin Zboru Art. 10 ust. 3 ) Wybór prowadzącego Konferencji Zboru (Regulamin Zboru Art. 10 ust. 1) Wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej (Regulamin Zboru…