Sermons on Jeremiasza

Jeremiasz – prorok zagłady

   Jeremiasza 1:5-7    Jeremiasza 1:2    Jeremiasza 8:1-2    Jeremiasza 20:7-9    Jeremiasza 2:11-13    Jeremiasza 3:3    Jeremiasza 3:6-8    Jeremiasza 5:3-5    Jeremiasza 5:23-31    2Tymoteusza 4:3    Jeremiasza 7:4-11   Amosa 5:21-24   Przypowieści Salomona 17:16 Izajasza 50:4    Jeremiasza 17:5-10   Ew. Jana 2:19-20    Mateusza 7:3-5   Ew. Jana 18:36…