Sermons on 1 Jana

Koszty życia z Bogiem

2 Tymoteusz 3:12 1 Jana 3:13 Jana 15:19 Mateusza 10:21-22 Mateusza 10:34-37 Mateusza 19:27-29 Łukasza 22:33 Dzieje Apostolskie 21:13 Rzymian 9:3 2Koryntian 5:17 Mateusza 10:39 Mateusza 10:28 Więcej kazań w formacie VIDEO znajdziesz tutaj. Zapraszamy również na stronę Trójmiejskiej Akademii Biblijnej.