Nabożeństwo – Transmisja na żywo

Zapraszamy do społeczności w Duchu i przed Bożym tronem! Opublikowany przez I Zbór Chrześcijan Baptystów w Gdańsku Niedziela, 9 sierpnia 2020