Pastor

Od kwietnia 2019r Zbór nie ma Pastora. Opieką duszpasterską i zarządzaniem Zboru zajmuje się Rada Zboru.
_________________________________________________________________________________________