Warsztaty „4G”

Praktyczne przygotowanie się do wyjść ewangelizacyjnych i prowadzenia spotkań uczniowskich grup biblijnych.

Omawiane tematy:

  1. Jak wypełnić nakaz misyjny Mt28:19-20 ?
  2. Moja historia (nawrócenia) w 5min.
  3. Jak przedstawić podstawy ewangelii za pomocą „The Four”?
  4. Jak przeprowadzić spotkanie ewangelizacyjne w oparciu o rozmowy Pana Jezusa z…?
  5. Jak poprowadzić spotkanie ugruntowujące?
  6. Jak prowadzić dyskusję w grupie biblijnej?

Spotkania wtorkowe są spotkaniami otwartymi w cyklu co ok. 3tyg. w międzyczasie (dla chętnych) spotkania indywidualne z mentorami.