sprawozdawcza (doroczna) konferencja zboru

Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Pierwszego Zboru Baptystów w Gdańsku w dniu 27.10.2018r. na godz.17:00

Plan Konferencji sprawozdawczo-wyborczej

 

 1. Rozpoczęcie Konferencji (Przewodniczący Rady Zboru) , modlitwa.
 2. Informacja o protokolancie – Sekretarz Rady Zboru (Regulamin Zboru Art. 10 ust. 3 )
 3. Wybór prowadzącego Konferencji Zboru (Regulamin Zboru Art. 10 ust. 1)
 4. Wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej (Regulamin Zboru Art. 11 ust. 1)
 5. Komisja Skrutacyjna: 
  1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Konferencji Zboru
  2. stwierdzenie istnienia quorum;
  3. wypowiedzenie się w sprawie prawomocności obrad Konferencji Zboru;
 6. Sprawozdanie Rady Zboru za okres 01.09.2017-31.08.2018r
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Pytania i uwagi do sprawozdań
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Rady Zboru.
  1. Uchwała nr 1: „Konferencja Pierwszego Zboru Chrześcijan Baptystów w Gdańsku przyjęła  Sprawozdanie Rady Zboru za okres 01.09.2017-31.08.2018r  zgodnie z ZPW Art. 16 ust. 5”
 10. Głosowanie nad zgłoszonymi Uchwałami:

Uchwała nr 2: „ Konferencja Pierwszego Zboru Chrześcijan Baptystów w Gdańsku uchwala przyznanie tytułu prezbitera Pastorowi Sławkowi Bilińskiemu zgodnie z ZPW Art. 48 ust. 6”

 1. Przedstawienie planów działań Zboru na najbliższy rok.
  1. otwarte spotkania Rady Zboru 
  2. misja Kartuzy 
  3. misja III Zbór
  4. wezwanie do modlitwy i postu 
 2. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników głosowania.
 3. Pytania/wolne wnioski do Rady Zboru
 4. Odczytanie i przyjęcie Protokołu obrad Konferencji Zboru (Regulamin Zboru Art. 10 ust. 2)
 5. Zakończenie Konferencji Zboru – modlitwa 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.