Roczny Kurs Biblijny 2017-2018 w Trójmieście (Nowy Testament – spotkanie 10/10)

book  Wszystkie księgi Pisma Świętego w jeden rok!

groups Dla kogo

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o Piśmie Świętym – niezależnie od przynależności wyznaniowej.  Po ukończeniu kursu student otrzymuje certyfikat. Przewidujemy sumie 10 zjazdów, w soboty.

businessman  Wykładowcy

 • Pastor Krzysztof Osiecki – Stary Testament
 • Pastor Paweł Kugler – Nowy Testament

Poza udziałem w wykładach uczestnicy kursu przeczytają w ciągu roku całą Biblię oraz nadadzą tytuł każdemu jej rozdziałowi. Ten element będzie zrealizowany przez program e-learning udostępniony przez EBTC Berlin (Europäisches Bibel Trainings Centrum).

clock Harmonogram

 • 16 września 2017r. (ST)
 • 14 października 2017r. (ST)
 • 18 listopada 2017r. (ST)
 • 09 grudnia 2017r. (ST)
 • 20 stycznia 2018r. (ST)
 • 17 lutego 2018r. (ST)

 • 24 marca 2018r. (NT)
 • 21 kwietnia 2018r. (NT)
 • 12 maja 2018r. (NT)
 • 23 czerwca 2018r. (NT) (najbliższe spotkanie)

location  Zjazdy odbywać się będą  w I Zborze Baptystów w Gdańsku (ul. Dąbrowskiego 11, Gdańsk o godzinie 09:00-16:00).

welcome-learn-more  Zajęcia są prowadzone przez Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie we współpracy z Trójmiejską Akademią Biblijną – TAB.

external    Szczegóły WBST

0 komentarzy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.