otwarte spotkanie Rady Zboru

wszyscy są zaproszeni do dyskusji na temat przyszłości zboru, planów merytorycznych i finansowych.

Miejmy wpływ na nasz Zbór!!!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.