„modlitwa sprawiedliwego” (Jak. 5;16)

cotygodniowe spotkania modlitewne o misję zboru, nowe możliwości działania w Gdańsku i Kartuzach. Spotykamy się co środę w sali atramentowej, aby powierzać Panu nas samych, nasze zbory, nasze miasto, naszą okolicę.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.