konferencja zboru

Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Pierwszego Zboru Baptystów w Gdańskuw dniu 26.01.2019r. na g.17:00

Plan Konferencji

 1. Rozpoczęcie Konferencji, modlitwa.
 2. Wybór protokolantów, wybór prowadzącego Konferencję Zboru, wybór komisji skrutacyjnej
 3. Głosowanie nad Uchwałą uchylającą Regulamin Zboru z 25.10.2014r i przyjmującą Regulamin

  Ramowy Zboru.

 4. Wnioski/uchwały Członków Zboru zgłoszone zgodnie z Regulaminem Zboru Art. 8
 5. Przedstawienie planów działań I Zboru KChB w Gdańsku w 2019r.
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie Konferencji Zboru – modlitwa

  _____________________________________________________________________________

Regulamin Zboru: Art. 8.

Członek Zboru, o którym mowa w art. 7, może żądać umieszczenia określonych spraw w projekcie porządku obrad Konferencji Zboru.Żądanie takie należy złożyć na piśmie Radzie Zboru w terminie pięciu dni od dnia przedstawienia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu projektu porządku obrad.Uzupełniony projekt porządku obrad Konferencji Zboru, Rada Zboru przedstawia członkom Zboru w sposób, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej na tydzień przed dniem otwarcia obrad Konferencji Zboru.

 

 

 

w niedzielę, 13 stycznia, zostanie podany szczegółowy plan konferencji. Jeżeli chcesz zgłosić jakiś punkt do planu konferencji, napisz proszę kancelaria@gdansk.baptysci.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.