konferencja zboru

Komunikat Rady Zboru

Drodzy Bracia i Siostry,

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji oraz otwartego spotkania Rady Zboru z dnia 09-01-2018 przypominamy o zaplanowanej na 21.01.2018r (po nabożeństwie) Konferencji Zboru, na której będziemy głosować nad Uchwałą przyjmującą plan budżetu Zboru na rok 2017/2018. (dostępny jest w Kancelarii Zboru)

Jest to strategiczna sprawa związana z funkcjonowaniem naszego Zboru, dlatego ważna jest Wasza obecność.

Poniżej agenda konferencji:

 

Agenda Konferencji Pierwszego Zboru Baptystów w Gdańsku

w dniu 21.01.2018r. (po nabożeństwie)

 

  1. Rozpoczęcie Konferencji
  2. Wybór protokolantów, wybór prowadzącego Konferencję Zboru
  3. Wybór komisji skrutacyjnej ( do głosowanie nad uchwałami i sprawozdaniem Rady Zboru)
  4. Glosowanie nad Uchwałą przyjmującą plan budżetu Zboru na 2017/2018r. (Regulamin Zboru Art. 15)
  5. Informacja o Krajowej Konferencji Kościoła
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie Konferencji Zboru

 

Przewodniczący Rady Zboru

Krzysztof Wiedrycki

0 komentarzy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.