Sprawy wewnętrzne zboru

tylko dla członków

Ramowy regulamin Zboru.

Ramowy Regulamin Zborowy Na podstawie art. 16 ust. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej „Kościołem”, Rada Kościoła uchwala Ramowy Regulamin Zborowy zwany dalej „Regulaminem” w brzmieniu: I. Nabycie i ustanie członkostwa w Zborze § 1. 1. Członkostwo w Zborze nabywa się w drodze uchwały Konferencji Zboru podjętej zwykłą większością…