Ogłoszenia

W tej zakładce znajdują się ogłoszenia.

Ramowy regulamin Zboru.

Ramowy Regulamin Zborowy Na podstawie art. 16 ust. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej „Kościołem”, Rada Kościoła uchwala Ramowy Regulamin Zborowy zwany dalej „Regulaminem” w brzmieniu: I. Nabycie i ustanie członkostwa w Zborze § 1. 1. Członkostwo w Zborze nabywa się w drodze uchwały Konferencji Zboru podjętej zwykłą większością…

Konferencja eschatologiczna 3.03.2018

Eschatologia* czyli co Biblia mówi o przyszłości? (*Eschatologia to biblijna nauka mówiąca rzeczach ostatecznych) PLAN konferencji: 1. Jak interpretować księgę Objawienia? (Samuel Skrzypkowski) 2. Kiedy będzie 1000-letnie Królestwo? (Piotr Gruchała) 3. Jak apostołowie odczytywali starotestamentowe proroctwa? (Tomasz Terefenko) 4. Izrael w Bożym planie zbawienia (Adam Gutsche) 5. Powtórne przyjście Jezusa (Mateusz Wichary) 6. Jak będzie…

Zbiórka na remont sali AGAPE

Drodzy bracia, Od lat sala agape wiernie służyła naszemu Zborowi do licznych wydarzeń. To właśnie w tej sali odbywały się liczne spotkania członkowskie, wigilie Zborowe, wesela, konferencje, spotkania studenckie, czy wspólne posiłki. Po wielu latach stan sali się pogorszył i konieczny jest remont tej sali. Niestety ze względu na pokaźny rozmiar sali, środki pieniężne potrzebne…