ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy We help refugees from Ukraine

Od kilku dni pomagamy matkom i dzieciom uciekającym przed wojną z Ukrainy – Dołącz do nas!!!
Since the last few days, we have been helping mothers with their children to escape war in Ukraine – join us!!!

W budynku naszego kościoła przygotowujemy miejsce na około 35+ osób, wspieramy też wynajem domu dla 15+ osób.
In the building of 1st Baptist Church in Gdańsk we are preparing dormitories for about 35+ people, in addition we support house renting for 15+  people.

Dzisiaj nad ranem udało się pierwszej grupie dotrzeć. Oto słowa jednego z naszych wolontariuszy (Artura), który brał udział w transporcie uchodźców:
Today in the morning, we managed to transport the first group of refugees. Below the report of one of our volunteers Artur:

„Wróciliśmy z granicy i z nami siostry z dziećmi z Roznychi. Teraz właśnie brat ze zboru w Chełmie odebrał kolejne dwie siostry z czwórka dzieci. Kolejna grupa z Roznychi jest na granicy, w sumie 18 osób. Pastor senior Piotr nie został wzięty do wojska i wozi ludzi do Polski i wraca po kolejna grupę 30 osób. W międzyczasie ktoś prosi o pomoc w ewakuacji siostry z 90-letnia matką z Charkowa. Jak wiecie to walki, ostrzał i bombardowanie toczą się już nie tylko w dużych miastach ale i mniejszych nawet kilkadziesiąt kilometrów od naszej granicy. Na granicy wielkie rzesze ludzi a przejazd przez granice trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin. Wielkie jest też wsparcie ludzi i oferowana pomoc. Ludzie zewsząd oferują pomoc praktyczna, materialna, finansowa oraz dużo modlitwy! Za to wszystko dziękujemy i tym którzy pomagają i Bogu za was! Niestety to dopiero początek … Tam bracia którzy nie dość ze musza bronić kraju to jeszcze muszą bronić starszych i dobytku przed tymi, którzy korzystając z zamieszania mogą chcieć kraść i niszczyć. Pełne spektrum wojny, jej najgorszego oblicza. Walczmy w modlitwie i nie ustawajmy w niesieniu pociechy i wsparcia!
“Tak, do Ciebie, PANIE, mój Boże, podnoszę swoje oczy; W Tobie moje schronienie, nie zostawiaj mej duszy! Strzeż mnie przed szponami potrzasku, który na mnie zastawili, Chroń od pułapek ludzi czyniących nieprawość! Niech bezbożni — jak jeden mąż — wpadną w swoje sieci, Pozwól natomiast, abym ja ich uniknął!” ‭‭Psalmy 141:8-10‬…

„We came back from the border accompanied by sisters with children from Roznychi (Ukraine). We’ve just been informed that the brother from Chełm congregation (Poland) had picked up two more sisters with four children. Another group from Roznychi is waiting on the border, in total 18 people. Senior pastor Piotr from Roznychi congregation hasn’t been enlisted to the army and he is transporting people to Polish border. He is about to go for another group of 30 people. In the meantime, we were asked to help out with the evacuation of another sister with her 90yo mother from Kharkov congregation.
As you know military operations, fighting, firing and bombarding take place not only in big cities, but everywhere, even in smaller towns close to Polish border. On the border great crowds of people and to get through takes from few hours to dozens of hours. There is a lot of support and offered help from random people. People from all over the country serve with practical help, material and financial support and lots of prayer! We thank for all of it to you and we thank God for you! Unfortunately, this is only the beginning… in Ukraine, our brothers in faith must fight for their country and on the top of that they must protect elderly people and material goods against the ones who try to take advantage of the opportunity that lays in chaos in order to steal and destroy. The full spectrum of war in its worst face. We must fight in prayers and continue to bring comfort and support!
„But my eyes are upon You, O God the Lord; In You I take refuge; Do not leave my soul destitute.
Keep me from the snares they have laid for me, And from the traps of the workers of iniquity.
Let the wicked fall into their own nets, While I escape safely.”

Psalm 141:8-10 NKJV

Zbieramy środki na pokrycie kosztów prowadzenia naszego miejsca schronienia dla uchodźców: m.in. wyżywienia, wyposażenia w niezbędne rzeczy, lekarstwa, transportu itp.
We collect funds to cover the costs of running our refugee shelter: including food, necessary equipment, medicines, transport etc.

Dołącz do nas!!! JOIN US!!!

Za wszelką pomoc DZIĘKUJEMY!!! THANK YOU for all help!!!

Wpłaty na konto naszego Kościoła: 43 2490 0005 0000 4500 7591 4520
prosimy opisać „Pomoc uchodźcom”

Bank transfers from abroad to the account of our church:
Recipient full name: KCHB I ZBOR GDANSK
IBAN: PL43 2490 0005 0000 4500 7591 4520
SWIFT: ALBPPLPW
Currency: PLN
transfer title: „Help for refugees”

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.