Posts from 2015-12-02

Zmartwychwstanie – spojrzenie historyka

Co na temat zmartwychwstania ma do powiedzenia historyk? Dr Wojciech Gajewski jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego (w Zakładzie Historii Starożytnej), Kierownikiem Pracowni Religioznawstwa UG. Jest autorem wielu publikacji naukowych, a specjalizuje się w najwcześniejszych dziejach Kościoła. Wystąpienie w ramach „TAB talks” – otwartego spotkania organizowanego przez Trójmiejską Akademię Biblijną. Inne materiały można zobaczyć tutaj