Posts from 2015-04-03

Konferencja Młodzieżowa, podczas majówki.

„W 1Tm 4:12 Paweł pisze do młodego Tymoteusza „Niech nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wierzących w mowie, postępowaniu, miłości, wierze, czystości.”, a następnie dodaje: “Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki.” Mamy dość płytkiego życia chrześcijańskiego jakie często zaszczepia się w młodzieży. Życia, które opiera się przede…